PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims (Pirkėjui ir Pardavėjui) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (asmens, perkančio prekes www.grybora.lt elektroninėje parduotuvėje) ir Pardavėjo (UAB „Grybora“, į. k. 303284142, valdančios www.grybora.lt elektroninę parduotuvę) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas galiojančią taisyklių versiją gali rasti www.grybora.lt tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

 • užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
 • nesiregistruodamas el. parduotuvėje;
 • įvesdamas tik prekių pristatymui reikalingus duomenis.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Pirkėjas, gavęs kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę, turi teisę iš Pardavėjo reikalauti:

 • nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
 • atitinkamai sumažinti kainą;
 • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, neatidaryta pakuotė.

3.5. Pirkėjas, grąžindamas prekes pagal taisyklių 3.4. punkte numatytą teisę, privalo apmokėti visas prekių grąžinimo ar keitimo pristatymo išlaidas.

3.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo–pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas kokybiškas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ KAINOS, UŽSAKYMAS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

5.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.2. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiais būdais:

 • išankstinis apmokėjimas už prekes per „PayseraLT“mokėjimų surinkimo sistemą;
 • per internetinę bankininkystę;
 • grynaisiais atsiimdami prekes įmonėje.

5.5. Pasirinkęs išankstinį apmokėjimo būdą Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo per 5 dienas yra laikoma, kad pirkėjas savo noru nutraukė pirkimo–pardavimo sutartį ir prekių užsakymas yra anuliuojamas.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas turi galimybę rinktis atsiimti prekes: pristačius kurjeriui nurodytu adresu ar iš paštomato.

6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, o jei tokių nėra, tada e. parduotuvės puslapyje „Pristatymas“ nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje yra neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas, visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.7. Pirkėjas sutinka, kad neatsiėmus išsiųsto siuntinio dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti pakartotino siuntimo ir siuntinio grąžinimo kainą.

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJOS

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pranešti apie nekokybišką prekę Pardavėjui el. paštu, pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

8.2. Gavęs kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę Pirkėjas turi nedelsiant pranešti Pardavėjui apie tai pateikdamas pareiškimą elektroniniu laišku.

8.3. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas privalo el. paštu grybora@grybora.lt atsiųsti prekių pirkimo sąskaitą faktūrą ir pasirašytą laisvos formos grąžinimo raštą.

8.4. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo naudojamos ir / arba buvo sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.5. Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas prekes pristato pats arba išsiunčia savo lėšomis Pardavėjo nurodytu siuntimo būdu. Siuntimo išlaidas (jei jos neviršija Pardavėjo nurodyto siuntimo būdo kainos) už nekokybiškų prekių siuntimą kompensuoja Pardavėjas.

8.6. Pardavėjas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina sumokėtą sumą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.7. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

8.8. Pirkėjas turi teisę ryšio priemonėmis, taip pat ir internetu, atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo arba prekių teikimo sutarties nenurodydamas jokios priežasties.

8.9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

8.10. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą elektroniniu laišku. (Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9)).

8.11. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:

 • jeigu pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
 • jeigu pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • jeigu pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

8.12. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš e. parduotuvės www.grybora.lt.

8.13. Pirkėjas grąžindamas prekes pagal taisyklių 8.8. punkte numatyta teisę, privalo apmokėti tiesiogines prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas.

8.14. Prekių, kai jos atitinka kokybės reikalavimus, grąžinimui taip pat taikomi šių Taisyklių 8.2, 8.5, 8.6 punktai.

9. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. RINKODARA IR INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas ir / ar lojalumo programas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ir / ar lojalumo programų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų ir / ar lojalumo programų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pirkėjas turi galimybę užsisakyti ir bet kada atsisakyti gauti Pardavėjo siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu ar kitais ryšio kanalais.

10.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresu.

10.6. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.